Poesi och ojämlikhet

 

Poetiska klavertramp inom genus och feminism.

——–

 

Institutionaliserade genusarrangemang

Dualismen medvetande/kropp, allt i en form,

Kropparna konsumeras

Medvetandet urlakas

Destruktion av arbetaren, säljaren, tjänstemannen

Sönderstressad

Genusstrukturerade kroppen

Kroppen som symbol och verktyg för en social hierarki och nätverk

Kroppen som verktyg för att nå fram i samhället, att uppnå en position

Genusskillnader ur biologi och sociala normer

Könsroller

Könsrollsteorin

Könsskillnader

Biologisk dikotomi, man och kvinna, könslig reproduktion

Könet som huvudrollsinnehavare av det feminina eller det maskulina

Tänker feminina

Tänker maskulina

Alla dessa symboler som ploppar upp i det tystas uttalande av det maskulina och det feminina

Genusvariationer

Fortplantningsstatus

Genusstrukturerad sexuell läggning

Genusstrukturerad personlighet

Populärpsykologin och kroppsliga skillnader, kvinnligt och manligt tänkande, hokus pokus vid vetenskaplig kontroll om evidens, allt i kontexten, sätter förutsättningar och utfallet inom den kontexten

Egenskapernas dikotomi

Promiskuösa

Mäns och kvinnors mentala kapacitet är ungefär lika stor

Mäns och kvinnors intellekt skiljer sig inte

Ingen signifikans att män är smartare eller mera strategiska

4,4 procent kvinnor i världens företag som är vd:ar, när kvinnor vill bli vd:ar kommer kvinnorna från ett annat urval än de som inte är mera eller mindre smarta än män med tanke på att 95,6 procent av världens företag leds av en man

En man som kanske är heterosexuell och har en kvinna vid sin sida, the american dream och dammsugsreklam från femtiotalet, ett chict förkläde kanske i något blommigt mönster

Myter om könslig expertis inom olika områden

Hjärnan är formad på ett likvärdigt sätt

Kognition och annat är lika

15 procent av Wikipedias uppdatering sker av män

Kulturellt betingade fördomar som regnar på våra kroppar och iscensätter våra tankemönster

Egenskapsdikotomin mellan kvinnor och män

Relationen kropp och samhälle

Kroppar som reser i tid och vandrar i olika klass

Åldrande, rik och fattig

Sjuk och frisk

Socialt förkroppsligande

Dikotomier som förklarar

Reproduktiva arenan

Föränderliga sociala strukturer

—————

Källbeskattning och välfärden

Vart finns källan till vinsten

Produktionens moder

Konsumtionens palats

Skatteverkets korta fingrar

Källskatt som flyr beskattning till nollskattesatser

såna stater som misslyckas med beskattningen

företagen som drivs på i ett marknadsmisslyckande

70 procent av Sveriges befolkning som inte har råd att sätta sitt eller sina barn i förskola, skola och universitet om de måste betala notan själv varje år

företagen som flyr beskattningen urlakar kompetensförsörjningen av en utbildad arbetskraft

transfereringar som medelklassen gör ett nollsummespel under en livstid men som gör kraftigt minus under vissa perioder, såna perioder då man inte hunnit att spara ihop pengarna som krävs

pengar måste flyttas mellan generationer om företagen lämnar svensk beskattning

Ursprunget till beskattningen

Tjänster som konsumeras internationellt

Smörgåstårta för entreprenören

några tiotals år till men sen är det slut på pengar för medelklassen att investera i skolgång och slut på utbildad arbetskraft

arbetskraft som gått förskola och fram till åttonde klass sen tog pengarna slut

skattebasen försvann i konkurrensen

källbeskattningens vandringar till nollskattesatsande länder

———-

 

hennes nakna axlar väcker

promiskuitetblickar som dansar på nakna kroppsdelar och bröst som nästan syns genom en genomskinlig blues,

formen på henens vackra bröst avtecknar sig i den fina lätta bluesen

koloniserade kroppar tillhörande någons blick

polygami av tankar kring sexuella erfarenheter

heder och frihet

fri kärlek till åtråtrångbodda händer och kroppar

arbetsdelning av fumliga kroppar som söker kärlek

metropoler och i kolonierna

känslomässigt störda landskap

fallbeskrivningar av klänningsdansande skönheter som målar sina läppar i glans och skönhet

sublimering av drifter som vill nå fram till henne

den sexuella utvecklingen smeker hennes höfter med blickar som suktar

maktens sociologi

hierarkins sexologi

åtråhierarki

trångbodd kärleksutfallande drömmar mot verklighetskroppar

kvinnoemancipation

normalisera och kritisera

människor och kulturer som dansar kring vackra ben och volymösa vackra renässans kroppar

kärleksbadande blickar som vill smaka på hennes fina kropp

dansa med tungan över henens läppar och

mötas mellan hennes vackra rödrosa läppar

———

marginaliserade kroppar i storstäderna

marginaliserade sinnen ute på landsbygden

samlar sig för att välja bort det som inte är representation ör de marginaliserade och

de som känner sig bortglömda och

åsidosatta som måste

få klara sig själva,

så väcker någon den slumrande marginaliseringen och drar med sig de som befinner sig i mitten som inte har råd längre

en fattigdom som sprider sig

en icke förverkligande av rikedom som inte infinner sig

letar efter hot som kan förklara glidningen

den ekonomiska stagnation som drar med sig kroppar till ett marginaliserat landskap

där det inte finns så mycket plats

där solen inte värmer med sina strålar och

där det känns

ensamt och glidningar bort från det som varit

vackert och sammanhållande

man tittar på truppförflyttningar och ett alarm lyder genom samhällets alla kroppar

förbereder sinnen för ett krig

man tar in krig i tanken, det som existerar i tanken bryter

ut, kriget som vandrar som små varningsklockor

ringer in för en ny tid, något som kommer över oss,

förstärkningar i närområdet, upprustning av krigsmaskiner, svarar med

truppomflyttningar, tärningen kastad och nya hotbilder som tornar upp

marginaliserade kroppar som flyttas om på andra sidan om hotet, kroppar

som redan fått nog, sinnen som inte tror

på någon gemenskap,

där något som höll ihop gått

förlist i vinden av krigstrummor och hot,

en maktordning som är hotad,

sönderfallen och revanschsugen

marginaliserade kroppar som samlas för att ta hämnd med representation och absolut hot om ödeläggelse

extremhöger som vinner terräng i nationella parlament hos vän och fiende,

vän och fiende som kapprustar

bevakar och sänder ut hot

———–

 

materialistiska

förkroppsligande och subjektivitet

klimatförändringar

weak states in the Middle East

on the brink of a catastrophe

den globala livsmedelsproduktionen

grödor som odlas och spekuleras på marknader i väst

ekofeminism

ekopoesi

återanvänder materialistiska drömmar

konsumtionskroppar som slits itu av klimathotande domedagsprofetior

marknadskriser i sviterna av nollräntepolitiken som förs

CEO och CSR

vilket tror man mest på

corporate social responsibility for profit

för kostnadsminimering

språket som rinner av mig

materialistiska drömmar om ett

stort hus med pool och en uppväxt trädgård med bär och fruktträd

en lummig dröm med stort altandäck, det där förkroppsligande av drömmar om sex och

världsherravälde, tar till knep som CSR och skatteplanering

företagsstrukturer där källskatteplaneringen tar fart, kråmar drömmen som kräver cash och dollar

en värld som känns allt mer hotfull och överväldigande

när muren föll 1989 så var det tankar om evig fred och ett närmande mellan öst och väst inleddes, oro och misstro tog över

2016 och truppomflyttningar och en Mellanöstern som håller på att slås sönder i spillror med regionala och globala intressen som blandar sig i med militära krafter som kan förgöra världen

vinsterna göms undan av hungriga profitmaximerande företagsledare

såna som tar med corporate social responsibility i given för att maxa cashet i fickan eller på det gömda kontot

 

Kommentera