Ekopoesi och genuspoesi

 

 

Genomgår en slags metamorfos i det jag konsumerar. Jag blir till eller ett nytt lager av mig blir till ett konstituerande jag, ett sånt som är flyktigt och spretande i massa dimensioner som gör det omöjligt att konstituera en enhetlighet i det jag som kroppsligt representerar allt det som utgör jaget. Det där flyktiga jaget som är så vackert och underbart, upphöjt i mystik.

————-

 

ekofeminism och naturen

sociala konstruktioner

närmande till naturen

en slags urmoder

reproduktion

miljömässig destruktiv internationalisering

glödande isberg

torrare öknar

genuskollapser och orättvisa

kontaminerade näringslivssinnen

managementbroilers som vill kostnadsminimera

det globala nord

det globala syd

periferi och centrum och den nedbrytande processen

toppen av ett isberg som utgör kapitalet och lönearbetet

delen av isberget som ligger under vattenytan består av obetalt hushållsarbete, oreglerat arbete, den svarta ekonomin, naturen och illegal exploatering av människor

ackumulation och patriarkala strukturer i arv och miljö

kapital och män genererar strukturer

svepande generaliseringar som en

källa till dominans

genusstrukturerade arbetsdelningen

 

——–

 

maskulina ideal som rationalitet

det maskulina som är konstruerat

rationalitet som en dröm

dröm och konstruktioner

objektivitet som om vi kan förstå något bortom vårt eget medvetande

institutioner för hierarki och kontroll över kunskap

för att inte det ska bli förflackat

bortom kontrollen

tankelinjer som formar och konstruerar

klimatförändringar som orsakas av det globala syd

det goda globala norr

konstruktioner kring geografi och hem

lyxutsläpp eller fattigdomsreduceringsutsläpp

hegemoniska hållningen som en maskulinisering av klimatfrågan

kontrolleras i en makthierarki där vit man har mest rätt och är den goda aktören

den som är upplyst och ska få fortsätta härska

bakomliggande motsägelse i grön marknadsekonomi

man betalar för det man förstör men det är förstört

man betalar på marginalen så det inte stör vinsten

lönsamma marknadsmässiga gröna satsningar

rationalitet och marknaden, en man som sätter priset

en jämvikt för rådande norm och kontext

den maskulina kontexten

naturlagen och det rationella i att en vit man bestämmer och monetariserar sin värld till sin egen fördel.

ekomodern maskulinitet

konsumtionsexcesser och manliga monsterbilar som slukar bränsle

kompensatoriska manliga penisavunder

hållbar ekonomisk tillväxt och en teknokratisk marknadsekonomi med marknadsanpassade lösningar på miljöproblemen

 

———

 

genealogiska metoden som blottlägger begreppens grundläggande historicitet genom att identifiera de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella kontexter de uppstår i och hur de används och förändras med tiden

 

pornografiska och etnografiska upplevelser

erotiska simtag och genusvandringar, strukturfriktioner

 

språkliga avlagringar

förskjutningar i begreppsvärlden

begreppsstrider

synliggör skillnader i begreppsanvändningen

det förflutna och samtiden, tidsförskjutning

kritik av totaliserande diskurser som är sanningssägare

 

fragmenterade

subjektiverad

specifik och lokal kunskap

skillnader träder fram

 

föreställningar om orsak-verkan vad gäller:

kön

genus

kropp

begär

 

köns- och sexualitetsregimen är inte verkan av könskategorier

mimetisk heterosexuell begärsstruktur ger upphov till det maskulina och det feminina

samspel mellan makt och diskurs så uppstår det maskulina och det feminina

 

sanningsregimer instiftade och legitimerade av maktpolitiska system

förväxling av orsak-verkan

kön, genus, begär och subjektet

den kvinna som representerar kvinnokönet är en vit västerländsk välutbildad kvinna från medelklassen som bor i en storstad och som bryr sig om sitt yttre och inre välmående och har pengar att förverkliga sina olika jagupplevelser och projiceringar

———-

 

representationslogik

ensamma nätter

exkluderingsmekanismer

könets begär och handens och fingrarnas grepp

instabilt och provisoriskt

ensamt och inte tillsammans

en potentiell betydelse

nedvärderas

dekonstruktion av begreppsapparaten

jaget minskar med handens och fingrarnas kroppsliga släckning av begäret

det sinnliga begäret som greppar tag och undanmanövrerat bort det ensamma

metafysiskt tänkande

substans – och närvarologik

cirkulerande versioner av ensamma nätter

det diskursiva spelet som jaget utsätts för

ensamt och längtande

åtråkroppsliga sinnen

älskande åtrå

kroppslängtningar

tjuvkikar på lite porr på nätet

lite mjukporr

oskyldiga blickar

dömande metamorfoser stängs ut

njuter och släcker

vandrar vidare

cirkulerande och släckt kroppslig åtrå

återföds efter en krampaktig natt med nya begär

recirkulerar kring mitt jag och dess formande attribut och institutioner

befinner mig i min egen jagkontext

 

———–

 

makt och språk-sammanflätat

det biologiska ursprung som inte kan existera med alla kulturella lager- det biologiska en slags teoretisk kontext för diskurs-avvikelserna är där trots det diskursiva inslag som det målas fram med

asymmetriska begär och identiteter

När subjektet blir till i mötet med den symboliska strukturen

tillblivelse i struktur

jaget möter strukturen

när jaget tillbliver sig i duet och strukturen som omger du och jag

jaget i en existensmöjlighet

kärleken mellan du och jag i en existensmöjlighet

din nakna kropp i min famn

vi kan inte träda in i en utopisk värld utan bara ha idéer om den, kropparna och genus befinner sig framför våra ögon

din nakna kropp i min famn befinner sig i en slags existentiell utopi om hur tingen borde vara beskaffade

ditt vita blanka behåband skär vacker mot din axels vackra linje

mina läppar och tunga kysser dig fjäderlätt mellan halsen och det vita behåbandet, din hud knottrar och du vill ta av dig dina kläder

det bultar och våra kroppar dansar till tonerna av fjäderlätta fingrar och tungor

tillblivelse av erotiken

möter älskandet, begäret och kroppar som vill slicka och suga i den erotiska strukturen

romantiska vandringar sammanflätat med språkliga inviter och kroppsliga begär

makten över kropparna i tillblivelsen av erotiken och begäret

dt förväntade och det åtrådda tillsammans erövrar kropparnas öppningar och sammanlänkningar till enhetliga kroppsrörelser som gynnar erotikens fingrar och tungor

gräver med ena handen innanför dina trosor

du tränger igenom med din hand innanför mina boxershorts och känner och greppar min lem samtidigt som jag smeker dina läppar och penetrerar dig med mina älskande fingrar

 

——-

 

 

Kommentera