poetiska genustexter

 

Poetiska genustexter. Genus och jämlikhet tillsammans med åtrå, kärlek och längtan. Orättvisor är orättvisor.

———

4,4 procent av världens företagsledare är kvinnor

det finns ganska många företag i världen men flera kvinnor

95,6 procent av världens företagsledare är män

det finns nog flera kvinnor som vill bli företagsledare

 

15 procent av alla som uppdaterar Wikipedia är kvinnor

Mylie Cyrus hade mer än 306 000 tweets per minut efter sitt MTV-framträdande 2013

79,1 procent av världens parlamentsledamöter var män under 2013

parlamentsledamöter är viktiga men showbiz är också viktigt

det finns flera unga tjejer och killar som har Mylie som idol än en medianledamöt

 

när man tänker blöjbyte så tänker man på en pappa som är hemma från jobbet under februari månad eller under november månad

det är inte så många pappor som tar ut betalda föräldradagar från försäkringskassan

 

undrar hur många tweets de 95,6 procent manliga företagsledare får när de gör ett framträdande

publiken suktar kanske efter deras bröstbringa och deras könspaket

 

suktar efter deras pengar

både Mylies och de manliga företagsledarnas pengar

papporna är mest hemma kring jul och sommaren,

julpappor

sommarpappor

det är något med företagande som kräver en man med penis

det krävs lite tåga

politik

 

representation genom kön eller åsiktsrepresentation

undrar om företagsledarna i världen endast har söner

döttrarna göms undan från de synliga positionerna

prinsessor i barnafödande och matlagning

kanske strykning av skjortan och så

 

Wikipedia och genus, gender, kön och jämlikhet

undrar vad det står när man söker på jämlikhet mellan könen på Wikipedia

———————

 

Den unga kvinnan i reklamen är vackrare och sexigare

hon vårdar sin kropp

ibland så städar hon också hemmet men det beror mest på vilken social klass hon tillhör

hon piffar nog till hemmet i alla fall

i vardagen så drömmer hon om ett fint hem

i reklamen så har hon allt det där

det finns vissa som säger att kvinnors kroppar objektifieras

där kropp och utseende betyder allt

 

Aktioner mot pornografi men pornografi kan vara vacker och skänka sköna känslor

Reklampelare med HM:s modeller brukar frammana drömmar om sexuella kontakter

 

För att det ska bli ett jämlikt samhälle så behöver

kunskapsproduktionen se lite annorlunda ut

 

hierarkin mellan könen blir en slags symbol för både förtryck och befrielse

Ensidighet i västs kontext om genus, det är mannen som är först

Först att komma och först till alla andra värdefulla sammanhang

Elitistisk och rasistisk skulle man kunna säga

Den globala jämlikhetsdiskussionen utgår från västerländska, vita medelklasskvinnor som är privilegierade

 

Mäktiga vita män är vanligtvis lite mer priviligierade och har lite större förmögenheter och högre lön

Kvinnor jobbar gratis i större utsträckning än vd män gör

Men i förhållande till barn så vet jag inte

Låglönejobb, arbetslösa, deltidsarbetande, diskriminerande

Låglönejobb och hemarbete

Genusmysterium och genuspolarisering

genusordning

maskulinitet och feminitet

någon positionerar dig

det där du:et som bestämmer dig

rangordnar dig beroende på hur du kissar

vilket kön du har

reproduktionsförmågan avgör din lön och din chans i arbetslivet

genusidentitet

klass, kön och etnicitet

vita utbildade medelålders män som är smala och sportiga och som befinner sig i den övre medelklassen eller i överklassen

då går det bra

du är liksom kontexten

idealbilden som utgör skalans högsta poäng

hierarkin där uppe i det blå, 183 cm lång och med penis

heterosexuell och rik

pornografisk konsumtionsvara, en kvinna som är skön utlovas i en visuell orgasm

—————-

två tredjedelar av världens analfabeter råkar vara kvinnor

hårdporr och prostitution attraherar mest män

höga löner attraherar mestadels män, likaså gör makten

man talar om informella och formella hinder

i språket så hittar vi genus

hierarkier som uttalas

genuspositioner och kroppar. och språkets grammatik

om allt indelades i en dikotomi så skulle allt vara antingen gott eller ont, feminin eller maskulint

vackert eller fult, rätt eller fel, allting skulle ha ett värde, värderingsdikotomier

mönster i sociala sammanhang, när du tittar på mig och när jag tittar på dig

när vi tänker och drömmer om varandra

när vi längtar efter varandras kroppar och dofter

när det är fint

kroppskoncentration och vår sexuella fortplantning, lönen utifrån om vi har sköte eller lem

 

Mansidentifieringen betyder att kvinnor är lojala mot män,

att kvinnor ställer upp på sexuella äventyr

Heterosexualiteten är en politisk institution som tjänar mannens syften

Kvinnoidentifikation och ett lesbiskt kontinuum

Nära band mellan kvinnor och då inte bara erotiska som det är i porrfilmen

Heterosexualitet skapas genom

våld, pornografi och makt.

Konstruktivistisk syn på könens natur

Dialektiken av könen och sexualiteten

Dialektik av könsnormer och genus

 

tänk er fotografierna på ledarna som ingår i G20, nästan som ett herrlag i fotboll med alla avbytare, nästan bara män

The Global 500 största företagen så fanns det 22 kvinnliga VDar, det är inte 220 stycken ledare, det är bara 22 st,

den lovande flickan, något händer när hon blir kvinna

transformation från att vara lovande till att inte bli sedd

hon är kanske gift med en manlig VD som behöver någon att ta hand om hemmet och fostra barnen, ett representativt hm alltså inte som i en representativ demokrati

hon kan kanske få bry sig om vård och omsorg, dekorera med pengarna som du drar in, ett extrakort så hon känner gemenskap med dina pengar

Kommentera