Inte på min gata. Men på din så går det bra.

 

Bus och oroligheter. Planlöst i en struktur eller illasinnande unga människor. Polis i en struktur som är god eller ond. Vi formar och formas. En kontext skapas. Vi leker på olika sätt. Värderingar bygger strukturer och sipprar ur från strukturer. Igår såg jag en kille köra moped eller lätt. Motorcykel utan hjälm på en gata i området jag bor i. Han körde fort, kanske 60 km/h eller liknande. Jag tänkte tanken att man skulle ringa polisen och berätta om det då hans framfart var farlig. Han körde på en gånggata där barn cyklar och leker. Det stannade vid en tanke såklart. Jag är också fast i en struktur och i den strukturen så säger polisen att om de kommer så blir det bara värre. Det resulterar i en katt och råttalek mellan polis och förövare. Brottet är för ringa och eventuella skador som kan uppkomma drabbar inte på ett sätt så att det är tillräckligt allvarligt.

Strukturen är självisk. Man bryr sig om faran när den drabbar människor. Människor från samma grupp som man själv definierar sig att tillhöra. Är det människan eller strukturen som är självisk. Är det människan eller strukturen som skapar ett offer och förövare. Är det rimligt att man blir orolig när någon kör snabbt och vårdslöst och där fara för någons liv och hälsa sätts på spel.

I min struktur så tror jag ingen polis eller politiker skulle acceptera att det skedde på deras gata där personer kanske barn leker på och i anslutning till gatan där någon kör 60 km/h på en moped eller liknande. Det är kanske någon dotter eller son på mellan 3-5 år som leker på en springcykel med hjälm som riskerar att bli påkörd av en moped i 60 km/h. Jag tror att händelser värderas olika från samhället beroende på vilka personer som deltar i dramat. Och det är inte ok. Det är min kontext. Tyvärr så är jag inte ensam i den kontexten. Jag befinner mig också tillsammans i den. Kontexten där andra personer som inte bor på min gata säger att det inte är så från deras gator där polisen inte får sådana samtal och inte behöver säga att vi åker inte ut på det och där någon endast rullar upp sin två år gamla bil för uppfarten i 10 km/h. Där det inte finns en ung kille som vuxit upp i en kontext där man känner ett behov av att vara fri genom mopedåkning på en gånggata i 60 km/h. Det är en frihet det också men friheten kan också vara att åka vattenscooter utanför någon Atlantkust eller vid Medelhavet under sommaren.