Jaget och minnet.

Har precis kommit hem från Filosofiklass och läser min bok om anledning och argumentation inom Teoretisk filosofi och stöter på kausalitet och minne som en ingripande faktor och skapar ett argument om jaget som jag vill utforma ett svar på (troligtvis läcker det :-) ). Men en början på en formulering är en början på en slutformulering.

1. Minnet transcenderar tid och rum
2. Minnet är transcendalt
3. Att vara är att minnas
4. Minnet innefattar alla olika tids- och rumsformer som blir ett subjekt för minnet
5. Att vara ett subjekt är att vara
6. Ett vara består av tid och rum
——————–
7. Vårt jag är summan av vårt minne

Fredsavtal i Mellanöstern

 

Är det möjligt och är det önskvärt? Till vilket pris får det ske. Vems rätt har företräde. Det finns massor av knutar på konflikten. Genom argumentationsanalys så ska jag försöka bena ut argumentationen kring konflikten. Konflikten är den om Israel-Palestina och Israel-Arabstaterna. Argumentationen är uppbyggd med premisser som beskriver uppfattad verklighet och med en slutsats som följer av premisserna, var och ett argument giltigt för den behandlade gruppen.

Det är antingen med sanna premisser som en lösning på konflikten kan nås eller med möjlighet att ompröva falska premisser, förutsatt att det finns en vilja att hitta en lösning på konflikten. Konfliktens poler är följande:

  1. Israel-Arabstaterna
  2. Israel-Palestina
  3. Palestina-Palestina
  4. Israel-Israel
  5. Arabstaterna-Arabstaterna

Detta antagande att vare sig Israel, Palestina eller Arabstaterna har en enig röst/position. Om man antar att premisserna handlar om rätten till land och vem som har land så ska jag göra en skiss på argumenten. Det är inte endast landytan i sig utan det är vad en specifik landyta symboliserar och ger för förutsättningar för respektive part som är av yttersta vikt.

Första argumentet är:

1. Israel har rätt till land som tvistas

2. Israel har land som det tvistas om

3. Det tvistas om land

4. Det går att härleda rätt

—————————————————

5. Israel ska få ha kvar land som det tvistas om

 

Andra argumentet är:

6. Palestina har rätt till land som tvistas

7. Palestina har inte kontroll över land det tvistas om

8. Det tvistas om land

9. Det går att härleda rätt

—————————————–

10. Palestina ska få land som det tvistas om

 

Tredje argumentet är:

11. Arabstaterna har rätt till land som det tvistas om (Golanhöjden)

12. Arabstaterna har inte kontroll över land det tvistas om

13. Det tvistas om land

14. Det går att härleda rätt

——————————————-

15. Arabstaterna ska få land som det tvistas om

 

Fjärde argumentet:

16. Det går att hitta en lösning om tvistat land

17. Det finns omtvistat land

18. Det går att härleda rätt

19. Om lösning hittas så kan avtal skrivas under om fred

20. Om fred så blir relationerna bättre

21. Om relationerna bättre leder det till ökad integration i regionen

————————————————-

22. Människor i Mellanöstern kan leva i fred och med ökad ekonomisk aktivitet och integration i regionen

 

Vad som behöver definieras är rätt till land. Ska rätt till land härledas ur: juridisk och då vilken juridisk instans ska avgöra tvisten, narrativ, historisk, kulturell, social, ekonomisk, de facto, hävd, brukad eller besittning.

En lösning på det tvistade landet kan vara att den som får land i tvistat område får hyra landet och intäkter från det går till investering i gemensamma institutioner och infrastruktur. Var tionde år så har varje part en option att lösa in att köpa landet fritt baserat på en kostnad som motsvarar t.ex. 15 årsarrenden. Årsarrendet indexeras till ett globalt inflationsmått. Varje kvadratmeter land har samma pris för respektive parter oavsett symbolvärdet i landet som sådant. Parterna kan vid en överenskommelse sätta ett annat fastbestämt pris på land som har ett annat symbolvärde än övrigt land.