Poesi från ett mörkare hörn

sveper fram
torrlägger och ödelägger
sorgedroppar som faller ned i mitt sinne
smakar beskt och torrt
förminskningar som sker
förtvinad i ett starkt solljus
sluter mig inåt
stannar kvar inomhus
där det inte värms upp
så det kan fortsätt göra ont

——-

där du sveper fram
längtan bortom något verkligt
kläms fast i ett tempo
ett sånt som förminskar
saktar ned
som i slowmotion
stannar till
vacklar och faller
djupt ned
någonstans
där jag inte hittar
krymper till förtvining
sluter mig

——

där jag tittar ut så stannar solljuset
fast på ett tak av plåt
grått och metalliskt
eroderat
som ett hjärtslag i min kropp
något som inte rör sig
stannar kvar i ett tidevarv
där tårar snart bryter fördämningen
stålsättning i en verklighet som gör ont

———

den där glädjen som rann av mig
utslätad
försvunnen
bortom något lyckligt
sjunker in i tysthet
skrän som omger mig
bara skrän
inga vackra röster

——

berätta för mig hur mycket jag har
jag har tappat möjligheten att veta
kan du inte berätta för mig hur man blir glad
jag har gått vilse
berätta för mig om det där med livet
det går i otakt med mig
men jag vet inte vem du är

———

i din röst tränger det fram tårar
frammanar dina tårar
jag som är skyldig till allting
jag kan inte
ur mina fingrar sipprar det förmörknader
förmörkat av dygn som passerat
trängt ut något från min kropp
till en avgrund där det goda passerat
kvarlämnad här
i ett evigt tidevarv
känslor som mörknar
natt och dag
det var så för en tid sedan
då kunde jag se skillnaden
njuta och glömma

——-

kroppen är som ett sämskskinn för något ont
kletigt och samlande
som små insekter som samlas på kroppen
absorberar det som gör ont
såna dagar som passerar
passerar och kommer tillbaka
smetigt och torrlagt
landar en fjäril på min kropp
försvinner snabbt
mot någon annan som är lite vackrare
kanske till dig
men jag kan inte flyga iväg från mig själv
fast och orörlig i den jag är
har blivit
ett sämskskinn för tårar och hjärtkonvulsioner

———–

ivriga inlägg på FB
uppmärksamhetsjakt
när man vaknar upp och känner sig ensam
alla vänner som man har
som finns där virtuellt
kommer inte åt en
kan inte frigöra en från känslan
ensam i världen
ensam när statusuppdateringen skrivs in
möter sig själv i spegeln
som att titta på ens statusuppdateringar
det gör man själv
man ser sig själv
självbedrägeriet man inte kan fly från
ensamhetsjakten som inte går över

———-

sånt som pockar på
yppar sig och öppnar upp
sluter
vandrar i spegelbilden
ropar ut existensen
som om man inte fanns till
någonstans där mellan existerar man
mellan spegelbilden och det uttryckta
iver
något som måste överröstas
kanske sig själv
kanske den otvivelaktiga verkligheten
skimmer av verklighet
någonstans mellan det du ser
och det jag ser
blundar och tittar
spegelbilden som blänker till
av allt detta delar jag med mig
ett delat självt
mellan mig och er
springer lite snabbare
så ni inte hinner med mig

———-

direktörerna i regeringen manade till tysthet
ville inte berätta om idéernas tillkomst
för stora risker i att diskutera
slugenheten när man tittat över axeln
när man lärt sig dansa
hur andra har klarat sig oskadda
man måste tänka på karriären
och för partiets väl och ve
det stora partiet
hur man ska öka omsättningen i partiet
vilka frågor man ska deklarera

——-

i varje kamp så går något förlorat
för segern så förloras längtan till vinst
för förlusten så går det förlorat vinsten
förlusten breder ut sig och tar över
förloraren vinner besvikelsen
vinnaren vinner bara förlusten av längtan

——–

ordklyveri och hunger
gestaltar mig
avslöjas i mitt tal
där meningar klyvs mitt i tu
handlingar som skenar iväg in i ett tynat landskap

—–

ljus o mörker
befinna sig i ljuset utan att förtappas i lust
motståndet att inte förtäras i mörker
lust och förtärad
uppäten
utan vingar kvar
fågeln som tittade på mig genom fönstret
utan vingar sitter jag här
inlåst i en byggnad av sten och plåt
så fri i min kommunikation
fåglar kräver inga mänskliga rättigheter
utan vingar och ingen luft mellan vingslagen

——–

förlustar mig i en espresso
hittar kanske det jag söker
motar bort det onda
värjer mig för solens strålar som riktas in
in i dem små vrår som utgör mig
vardagsmartyrer passerar
springer och snubblar
på sina egna ben och med armar fäktande
ångestladdade episoder som spelas upp
dämpas i mörkret som omger innandömet
det slutna som finns i kroppen

Mönster som bryts av. Tvingas in i en dans. Iförd järngaller och betong. Glas som skiljer och skär luften. Letar tillbaka till en frihet att få leva i en lättja omgiven med skingrade tankar. Åskväder som förser jorden med kedjor av vilda aningar. Vilddjur som väcks i kroppar med inristade namn. Fångläger som byggs upp och förvarar oss i en kletig vardag. Strävsam och ensam. Rädd. Tillbakahållna blickar som sveper omkring. Spanar av för att se om det finns något som avviker. Sändebud med oklara meddelanden. Rädsla över en förlorad moral. Avslöjas i slutet. När vi står därför inför ängeln. Han som är ett sändebud. Sorgset inristat ett namn som inte passar. Ett utseende som avviker för mycket och inte kan tålereras. Måste förpassas i utkanten av den smutsiga civilisationen vi har byggt upp. Oliktänkare och fria människor offras till symbolismens moraliska metamorfos. Den där ihärdigt ihållande regnskuren av omdömen. Du ska inte. Du ska. Du ska bara passa in i detta nu. Tiden räcker inte till oss alla. Det är begränsat. Avgränsat vad som får plats. Överblivna flöden av tankar ska tatueras in i hennes kropp. Hon som var vacker en tid. Hon som stod upp i revolutionen. La mark för såna som oss. Såna som oss som inte kan se den klarblåa himlen. Vågar inte möta ett par vackra ögon och se sanningen. Inte ens om han kallar sig för ett namn vi är rädda för. Vi säger att vi finns för hans skull. Då han är ägare och har producerat oss så står vi upp och kräver att skavankerna vi har i våra kroppar reds ut och att vi får en kompensation. Alla fel hänvisas bort från våra kroppar. Till någon annan kropp. Hänförd i den rytmiska dansen av lättjefulla sinnen. Vilddjur som fångas in av moraliska piskor. Aktiviteter som höjs för att skyla över ens egna brister. När dem upptäcks så kräve
r vi kompensation. Tittar in i mynningen till din kropp. Ingången med svultna läppar. Längtansfulla smekningar som du ger mig. Flöden av rytmiska kärleksfulla trevande fingrar. Du möter en analfabet som nått sitt nederlag. I ett åskväder av smärta och sorg. Blixtrar med sorgebud och sändebud med tatuerade händer. Händer som är fyllda med åtrå och längtan. Det som blev kvar av minnena och drömmarna. Tar fram tillbakahållna tårar och brister i ett smärtsamt flöde av kaskader. I dimman så trevar jag mig fram till dina utsvultna läppar. Vi klättrar upp på berget och byter ut anslagstavlorna som lämnats där. Gräver ned dem i sanden och sätter upp nya. Lev fri och utforska dig själv. I mötet så möter du din nästa. Din nästa kan vara du själv i en annan verklighet. En verklighet med lite andra strukturer. Du skall icke hava andra människor i ditt sinne än mänskligheten. Ni är desamma. Ni är era avbilder i olika strukturer. Ni är vad ni ger er tillstånd att vara. Ni har vanmakt och makt.

iPhonepoesi under en dag

När man bara har det bildliga som uttryck för att beskriva en del av det man sett under en dagen. I det urvalet man gör när man väljer bort allt det andra som fyllt en dag.

Det icke iscensättande fotografi handlar mycket om objet trouvé. Nästan uteslutande om Objet trouvé. Vad är egentligen skillnaden i att ta hem ett objekt och att visa det som det är eller att ta en bild av ett objekt och sätta upp en bild på ett objekt på väggen eller på någon annan plats. Idén om att man har skapat en bild av ett objekt i stället för att ta med ett objekt hem. Är det en tillräcklig abstraktion av förnimmelsen över ett objekt för att det ska vara någon egentligen skillnad mot att visa objektet i sin helhet. I fotografin så finns det reducerande och adderande element som förändrar verkligheten och perceptionen av verkligheten. Objektets egentliga avbild den icke reducerande adderar och reducerar likväl hos mottagarens perception. En viss form av objektet kan te sig mera tydligt för en viss betraktare än för en annan betraktare. Problemtaiskt blir det att fylla ett utrymme med faktiska objekt. I den begränsningen så ter sig fotografi kunna fungera som en katalogisering och minne över funna objekt. Där man i dess helhet kan addera/reducera det totala intrycket av dess samlade helhet vilket inte torde vara möjligt med faktiska objekt. Däri ligger nog den stora skillnaden. Förlusten av ett objekt när det saknar innehållsligt/estetiskt värde och dess finnande av någon som projicerar ett innehållsligt/estetiskt värde ger en slags upphöjning av objektet. I fotografins upptäckande värld så klingar det innehållsliga värdet medan det estetiska/moraliska värdet tar överhand. Fotografi blir i jämförelse ett moraliskt/estetiskt vunnet slag men behöver ett innehållsligt utrymme av ett objekt för att kunna leva. Det leder in till en fråga om det är objektet eller förnimmelsen av ett objekt som är den verkliga perceptiva upplevelsen. Där torde fotografi vara det mera egentligt perceptiva verkligt upplevda. 

Men om det är en egentlig skillnad eller om skillnaden är tillräckligt stor vet jag fortfarande inte. Skillnaden i det icke iscensättande fotografit och objet trouvé är i vilket fall som helst minimal.  

Poesi om det lågmälda tempot som hänger kvar vid regnigt väder

Bara en sån där dag när det regnar och himlen är förtätad med moln och lager av gråa nyanser som verkar ogenomträngliga. När skrattet som hörs känns konstruerat. Men en lång efterklang av längtan om något bättre. Lite för nervöst för att det verkligen ska vara på riktigt. En sån dag där man gör bäst i att skriva ned några rader, skruva lite på iPhonebilder man tagit och tro att man skapar något med ett melodramatiskt tempo. Som den sista dansen vid skoldansen eller högstadiediscot under 80talet. Där små fotsteg i radhusområden klingar till melodin om rotlöshet och en ängslig ånger över vad som komma skall. Det kom och det blev så här. Försök inte göra något man inte är ämnad till. Inte försöka höja sig över någon annans huvud. Titta in i nacken på den du har framför dig. Aldrig lägre och definitivt inte högre. Radhusbetongdisco mellan nyponbuskarnas snår. Längtan och drömmar om livet där framför. Där någon annanstans än just där man befinner sig. Något vi bär med på och inte lyckas göra oss av med. Längtar efter en modifierad Holgakamera. Tröttnat på perfektion. Det är ingenting som är vackert i perfektion. Det ger inget utrymme till längtan och dem stora drömmarna. Inte heller till de stora samtalen man har mellan varven. Längtan. Glömskans terräng, nyponbuskar och radhusdiscon i högstadiet. Smällare i brevlådor och ärtrör som har sönder fönsterrutor. Glömt och förträngt. Radhusdiscots riddare höjer sitt svärd och avslöjar den vackra oskuldsfulla prinsessan. Radhusbetongsdiscots krönte prinsessa och riddare som blev kvar där nyponbuskarna fortfarande växer men höljt sig i osynlighetens landskap för de krönta.

 

man vet inte riktigt när det händer
när det där sega slingrar in sig i vardagen
arg över något
sånt som inte vill bli avkastad så enkelt
lite mörkare
tät och ogenomtränglig
mörk och rutten

kryper in någonstans
dit där det är sunkigt och glansigt
ögon som inte kan vara stilla
sorl som greppar tag i mig
försvinner in i något odefinierbart
mörkare fotsteg in i förtätat landskap

———

jag träffade dig för något år sedan
idag är du ditt yngre jag
innan men efter vi träffades
du har också kommit på hur man gör
du har lärt dig om verkligheten
så som den egentligen är
kan man vet det
vad som försiggår inom en själv
att känna igen sig själv
för alltid
aldrig
som när du visade dig idag

———-

du sträcker dig fram mot mig
vidrör mig med dina fingrar
öppnar upp något inom mig
öppnar det där fina
gömt och väntande

dina ögon tittar ned i examenspapper
vilande och med drömmar
din kropp omhuldad
i vackra kläder
inlindad och bortom
naken kropp
som vill mötas
galopp
inlindad mellan dina kläder och din nakna kropp
totalsmekning
kroppsinlindad älskare

———–

Dina läppar snuddar koppen
min kropp vrider och vänder på sig
försätter mig någon annanstans
där jag får utrymme
någonstans långt bortom
i ett landskap där du möter mig
där längtan inte finns som begrepp
lite för mycket begrepp
för mycket läppar på en kopp
för många nakna och ensamma kroppar
slängda i ett hörn av världen
det där hörnet
som är ensamt och mörkt
hörnet där lust och längtan växt
växt lite för mycket

————-

ansvar för utveckling
växtkraft
investeringar i tillväxt
ord som saknar innebörd
ihåliga
allomslutande

drömmar som möter oss i våra hörn
dem där hörnen vi gömmer oss vid
uppehåller oss där
längtan och pulserande drömmar
slukar oss där vi befinner oss
vi glömmer att titta

————

planerande av våra liv
driver processer
utvecklar våra företag
ambitioner som är viktiga
sånt som saknar kapital
saknar allt det där
det som gör att vi lyckas
stora ord
små gärningar
omger oss
teorier om hur vi ska göra
slumpen som bedrar oss

———–

du är en person
ord trillar från dina läppar
alltså du vet
att hållas där uppe
men vi ligger jämt här
den där lilla
då var det benet
då törstar man efter kärlek
kulturellt kapital som omger oss
förklaringar
vandrar iväg någon annanstans
mindwalker
hon som vandrar iväg där

älska sin hjärna
det är en vacker affärsidé
tugga i dig bakelsen
ta mig in här
där du står naken och väntar på mig
jag har gjort en kalkyl
älskar du mig
älskar du mig inte
vill du ha ett könsmöte
är du en riskkapitalist
som vill ha kärlek
där du står och väntar på mig
naken och vacker
dina fingrar på din läppar

—–

du sitter i min värld
med korslagda ben
korsförhör mig
tar mig med på en vandring
där ord saknar betydelse
i ett ordlöst universum
där det bara är din och min kropp

——–

verkligheten som inte ramlar ned framför mig
tänker ut verkligheten i förväg
möten
där verkligheter går sönder
plockas upp
skärvor som skär upp händerna
där man sitter ensam och blöder som en blomma
tappar sig
bortom någonstans
där fokusering inte finns
något större utan genvägar
där möten inte sker

tempon som saktar in
saktmodigt förtvinande
upphandlar mitt eget jag
någonstans därborta
bortom det jag upplever
drömmar som inte hittar utvägar
inga avfarter som märkts ut
planlöst framåt
med massor av drömmar
begraver drömmarna allteftersom
finns ingenting kvar
bara outnyttjade tårar
outnyttjade
nyttjebart kön
outforskade drömmar
drömmar och med begär
lust som tvinar till ensamhetens fält

———–

Letar inspiration

Jag letar inspiration till nya bilder. Jag har inte varit så aktiv med egna projekt inom fotografi den senaste tiden men suget kommer. Skön känsla som manar på. Det var ett lyckat inköp med nya iPhonen. Många nya fina uttryck som väntar på mig.


Modell: Elin H
Modell: Anne D


Moral, sannmänniskor och revolutionsromantik

Poesi eller i alla fall något skrivet med utgångspunkt om moral, Breivik och sannfinländare.

Moral och revolutionsdrömmar som gick sönder

I rätten så utspelade sig en romantik inne i hans huvud

han ansågs sig vara en sannmänniska

en sån som står upp för värden och ideal

frustration över sin egen känsla av förlust

radikaliseras i drömmarna om romantiska lösningar

revolutionsromantiken som utspelar sig i en annan del av världen

verkligheter som möts i ideologier

initieringspunkter som smälter ned i en kaosartad likgiltighet

utbytbara handlingar

motståndare som saknar värde

sanningar som utspelar sig i snäva verkligheter

sanna och romantiska i sitt eget inre möte

det inre som möter något yttre

sanningar som sätts ur spel

förlusten för sannmänniskorna

allt är politik

mänsklighetens kärna utkristalliserad till politik

alla våra handlingar är politiska

snäva politiska drömmar

förortsproblematik som möter självutnämnda sannmänniskor

upplevelser av moralisk deformation

moraliskt fattigt och nedkört

alla problem som hittar svaret i en moralisk deformerad verklighet

 

Surrealism med lite nya texter

april 1.0

han ansågs sig vara en sannmänniska
trumpet tittande
glömmer bort den stora sanningen
Hon där
i det här sällskapet
mänsklighetens kärna utkristalliserad till politik
varenda djävla dag
Om henne
lätt sinne
Varje dag
Känns bra

april 1.1

bestämmer min självbild
såna som tror på något
radikaliseras i drömmarna om romantiska lösningar
Varannan vecka
möten som helar hennes hjärta
älskad
drömmer om kärleksmöten
alla grejer
När hon vänder på sin kropp
sanningar som sätts ur spel
förälskad
Hon där
frustration över sin egen känsla av förlust
tittar och undersöker
där hon står med gylfen neddragen
nu drar jag iväg
Lite kan man tycka
Borta i måndags
utbytbara handlingar
Som slår in
hittar hon en som vill känna på hennes kropp
Könssexuella upplevelser
Slippa allt det här

april 1.3

Sån som hon
Alltid nån
skrattar lite för mycket
känns så
slutet
hon som tittar så vackert
sanningar som utspelar sig i snäva verkligheter
Hon fick hem alla som hon ville
en sån som står upp för värden och ideal
somnar med en längtan
går in på toaletten
moraliskt fattigt och nedkört
När han ställde sig i baren
Grön topp
Nej inte just nu
Lämnar henne ensam
tankar som vrider o vänder sig
I nattens månsken
förlusten för sannmänniskorna
vacker o fin

april 1.4

Nu är hon här ensam
Blir bättre så där
på afterwork med vännerna
allt är politik
Går fram och vrider upp tiden
Letande efter smekpartner
hitta sin delningsförälskelse
Lovande
men något som inte stämmer
Han pussade
kärleken
bara lite då o då
alla våra handlingar är politiska
med stora ögon
hoppas
alla problem som hittar svaret i en moralisk deformerad verklighet
trosor som är vackra
kommer du fram
i en för stor säng
inga mer grabbar
tittar på varandra
Företag som vill väl
Är kvar i sin längtan
Hon mäter med sina händer
så stor rumpa
besökt
verkligheter som möts i ideologier
snäva politiska drömmar
dem som inte känner mig
I sina jaktmarker

april 1.5

långt borta
förortsproblematik som möter självutnämnda sannmänniskor
olika dialekter
lite då o då
samlas och vill älska
Det var liksom förut
kramar o stönar fram
ensam med sin vackra kropp
fin kropp
Tittar intensivt
tyvärr
han hade ju det inom sig
Man kan ju tycka
lämnad med längtan kvar
revolutionsromantiken som utspelar sig i en annan del av världen
titta o luktat lite
Öl och drinkar
den om livet
Tänk vad alla andra tänker
Hon cyklar försiktigt

april 1.6

Kamouflerade under vintern
Nöjt och förnöjsamt
Då vill jag sitta bredvid henne
förälskad
Tar mig in i hennes dans
Riktade mot en skapad fiende
Någonstans saktmodigt nästan glömt
Där landskapet ligger oförklarat
Det andra könet
Hon har vackra bröst
Meddelat
Ord som flyter på
Hur kunde åtrå, lust och romantik bli synonymt med bipolärer
Sånt som egentligen inte är viktigt
Det direkta utan omhuldning
skrattar lite för mycket
Till evig olycka
vem jag är

april 1.7

till det vackra
Bortom någons kontroll
ensam med sin vackra kropp
Hon där
När idéer möts
Utan regelverk för den interaktion som uppstår när kroppar möts
Lyfts fram
Drömmar som spel
Runda o mjuka
han hade ju det inom sig
känns så
Vrider upp något som borde gå av sig självt
När han ställde sig i baren
Han visade upp sina mobila ballistiska missiler
sanna och romantiska i sitt eget inre möte
Älskande
kärleken

april 1.8

Oftast lite klentroget
kärleksgudinna
Klagoandar som väcks till liv i en evig festlig dans
Mäter in
Hon har ögon som vill ha ett möte i natt
Hon som är kvar
Hjälper till i riten
Som förkolnade bitar
Allt annat otänkbart
Attacker
Kanske stoff för en statusuppdatering
Rädsla för att någon kommer för nära
Går fram och vrider upp tiden
Nu sitter han ensam och fikar
Hans hörnstenar som gav upp
Någonting som man kan stå upp för
Formlös och fylld med en kärlek

Utopia

Ett utopia förutsätter en överenskommelse och igenkännande i längtan om en gemensam punkt A och färden från A. Det är en omöjlighet för människor. I stället så fortsätter jag oförtretet med bild och text.

Bilder från Hanna Fredholms och min senaste session i en liten ny tappning.

Modell: Hanna Fredholm

Mellan soliga och regniga dagar

När resonansen mullrar ohörbart i luften vet man. Vetskapen att det är något som fyller kroppen med längtan. Den där tomheten som vill ur kroppen. Fyllas med somriga och klara ljusa tongångar. Drömmar som seglar upp i sväljningarna. Andas ut något vackert i det tröstlösa. Det där stället som längtar efter ensamhet och ödeläggelse. Tomhet som resonans i vyerna. Det där oändligt stora som fyller sinnena i det övergivna och tomma. Andetag som är djupa och fyllda. Man kisar lite med ögonen för att se om det är vad man faktiskt ser. Grumlighet som fyller sceneriet. Oaktsamma vingslag som viner genom luften. Trofasthet och oändligt mycket kärlek. Som om man förflyttades till en plats utan närvaron av tid. Tidslös och timlösa timmar som passerar. Ett vackert vakuum.

En dag som passerat.

Poetiska klavertramp o mullan av liv och rörelse. Drömmar och längtan. Undanskuffade i det ensamma obesökta landskapet där det inte släpps in någon. Där det finns en igenkänning och längtan över något ofysiskt och ibland fysiskt. Längtan nedklottrad på en skrivmottagare.

————–

såna där soliga dagar
det måste gå bra
hon kunde inte ljuga om sin kropp
den var liksom där
det var värsta grejen
massor med kemikalier
nattlig kemistdansös
nu pustar hon ut
hon kanske tar mig med sig på vägen
så där enkelt bara
men det är ju kul
men man kan hålla på för länge

———–

såna där ben som man vill ha
jättefina
sänkbara
man får nog vänta några år
antagligen
tills bena blivit lite ludna
jävligt najs
det är så varmt ändå
mellan benen
naken mellan benen
rökande på sin cigg
dra in o dra ut
upp och ned
sänkbar stjärt
riktigt najs
speciellt i solen

——–

 

———-

hon svarar inte
tid som passerar
njuter av sin cigg
väntar på tid
man kan kolla lite
stulen tid som förflutit
hon älskar med sin mun
förändras
ler med munnen
cigg i sin mun

——-

asså
va kul det skulle varit
på riktigt
sitta och hänga lite
joho
massor med skoj
som att titta på henne när hon älskar
när hon håller om mig med sin kropp
vackra kropp
säg till om du hittar den där saken

——–

jag menar inte det där
du som passerar mig
i fina o vackra strumpbyxklädda ben
tajt o najs
tittar på dig
dricker mig varm
du stannar inte till
du har något annat i din blick
kliar mig i skrevet
tar en klunk
fyller min kropp med något annat än dina ben
fylls med längtan
och besvikelse

——–

precis som blommorna skulle spela någon roll
kanske om du hade dem dekorerade vid ditt sköte
du vill sätta dig bredvid mig
tillsammans begrunna att blommorna är fina
precis som om det skulle betyda något alls
skulle det släcka min törst
när jag behöver din kropp
så som den är
utan kläder på
kanske en nyutsprucken blomma
doftar på din hud
dricker från din klitoris
suger som ett litet barn på dina fina bröst
blommor som växer
åtrå som blommar ut
suktande tar vi oss an något som är fint
dansar på varandras kön
i en sån där fin o vacker dans

———–

 

——

Hennes kropp
min tanke
en dröm
hennes sköte
längtan
mitt kön
väldigt sega
annorlunda
hon smyckar sig med en rustning
man vet aldrig vad hon vill
dansar naken
sådär utan något lager av skydd
exponerad
lager som tagits av
avklädda
nakna och sexuellt engagerade
nästan något vackert
det där vi går och väntar på
sånt som gör trosor och kalsonger lite våta
svett på ryggen
mun som vattnas

——

han sitter i solen
ensam och skissande
kisar med ögonen
något som han vill
men inte kan möta ännu
väntar
på en ny likadan dag
väntar igen
skissar under tiden
ensam i solen
med jackan uppknäppt
väntar
där ensam sitter han
sitter ensam
drömmar som slutat
drömmar som skenade till ett ensamt landskap
inte tillsammans
bara där skissande
på något vackert han nästan vågar längta efter
längtan
och ensam
kanske vågar uttala tillsammans

——–

ja precis
men det är alltid något som hakar upp sig
jaba
vill det
du har på dig
lite varianter
av kläder
som sitter åt
visar din former
mogna och i full blomning
taskigt att jag inte får känna på dina former
hon får inget svar
det är bara första gången
stressad
vacker och arg
uttittad
ensam

—-

 

 

——

vaknar mitt i natten
på en ö
vill ha lite smärtstillande
sånt som gör det lite mindre ont
sover i kapp dagarna
dagarna som hon missade
dem där dagarna när hon gick upp mitt i natten
med längtan
drömmande vid fönstret

——-

känner något kvalmigt
köper skyddskläder
för dåliga dagar
hölje av längtan
sånt som man klätt på sig med
sånt som någon annan måste ta av
lossar
stressigt och knådande känsla
kroppen som ömmar
allt som sitter åt lite för mycket
vill att hon tar med sig hem
pysslar om mig
gör något annat med mig
det andra som jag inte kan utföra själv
självakter
slutakter
slutfaser

——

lite läskigt
rädsla som hittar sin väg in i oss
allt som inte är känt
farligt
och massor med klet
mardrömmar som uppstår
uppstår i våra förväntningar
i det vi projicerar
vårblommor som blommar ut under våren
kletiga tungor
som när man älskar med munnen
tittar på hon som sitter bredvid mig
pluggar litegrann
vill litegrann
frågar chans på hennes sexliv
frågar om en kärleksnatt
hon har haft sina möten
nu vill hon ta sig an mig
bjuder in mig till hennes underliv
där det bor ett hem för min längtan

——-

står inför ett vägskäl
blommor eller betong
kafékoppar med hoppfulla projiceringar
tycker man inte det är pinsamt
att stå där med hoppet och längtan
tömmer koppen fylld med längtan
fyller på

——-

 

 

——-

solglasögon som tas fram
då man behöver blickar av fyllda ögon
fyllda ögon med längtan
i mörka vrår
undanskuffade från solljuset
luktar på hennes hud
super i mig hennes blick
där mörkret runnit slut
dit där hennes blick riktas
så vemodigt vackert
spröda fingrar som vilar i hennes knä
väntande på att få ge kärlek
väntar och är ensam

——–

smakar på hennes fingrar
såna som smekt många nakna kroppar
som att få i sig lite för lite

—–

blickar
tittar ned i bordet
pussas
fötter som stöter ihop
samtal som avlöps
förbirusande människor
på någonstans i livet
hon har vackra höfter
fin midja
fint det där som håller hennes underliv upp
hon tycker om att smeka ryggar
nakna ryggar
såna som ligger över henne
älskar hennes små utrymmen
kryper in under hennes hid
älskar och rör om
så hon njuter

——–

 

 

—–

ångerklockorna slår fram varje sekund
såna där sekunder och minuter som man inte trodde på
det där som man bara får göra
med eller utan ånger
stå sitt kast
i ett kastlöst ångervakuum
nu när hon står upp och visar hela sin kropp
lilla du
ett leende till
bara nu
innan ångertåget kommer och tar mitt spring från mig
det där som jag hade i benen när jag var barn
det barn som jag vill bli i hennes säng
att få vidröra henne
känna på hennes kropp
känna hur hennes blygdläppar klämtar
hur hon mellan sina ben föder mig
blir till en ung man
en hel man
mellan hennes ben
hållande hennes vackra höfter

————

hon är på dejt
med en ny kille
hon och hennes lilla baby
och hennes telefon i andra  handen
oskiljaktiga
han den nya dejten sitter med händerna tomma
super i sig hennes blick
och hennes kropp
hon har vackra kyssläppar
en riktig kyssmun
som vandrar över min kropp
hon håller varmt i telefonen
den som hon inte kan släppa
med sin kyssmun super hon i sig min kärlek

—–

stilla och med drömmar
ett tyst uppror
kroppen som stretar emot
kväljningar som hålls tillbaka
darriga fötter och fingrar
lerfingrar
skakar i den stilla vinden
på säkra ben glider hon in i min värld
existerar en liten stund
mot andra mål
passerad och glömd

——-

sätter mig till rätta
tittar på min omgivning
i fin viskoskjol för hon sina ben framåt
hennes fina och lite runda stjärt
vackert paketerat i den böljande kjolen
mjukt tyg som är lent mot mina händer
lent mot hennes vackra kropp
såna där dagar som passerar
lugna och utan upphetsning
stilla längtan
kan inte vända bort blicken

—–

hon tittar långt bort
ut genom det stora fönstret
ser sin barndom
den som försvann
rann henne ur händerna
greppar tag i en bok som berättar
som stannar kvar
fortfarande ungdomligt vacker
sånt som hon inte lägger märke till
fin och mjuk stjärt
i rörelse under en kjol av viskostyg

——

Hennes kropp berör mig med sammetslena smekningar
hudsmekningar
kropp mot kropp
tungor mot tungor
läppar som är blöta
ihopklistrade
kärlekssexuella lockelser
i det tysta
den där längtan som stannar kvar
som inte lever på riktigt
sånt som man kan kväsa
det där

——

katalogsökningar
flickor som vill ha sex med mig
vackra flickor som vill visa sitt könshår
effektiv marknadskommunikation
vackra flickor som längtar efter mig
smekningar
hjälp oss att bli ännu bättre
på svenska och på olika språk
flickor som vill berätta något vackert
berätta att deras sköten väntar
varmt och mjukt
dissekerad och väntande
min blick som vandrat på hennes kropp
hon vinkar mig till sig
hon vill mötas och ha sex
hur man kan bli bättre
sökningar i kataloger
spetsiga trosor som döljer det hon vill berätta
spetsiga och med något varmt inneslutet
öppnat och väntande

——-

i bazaren så träffade jag henne
vi letade efter vår förlorade lust
den där åtrån som vrider upp oss
oro som rinner av oss i ögonblicket
i det där ögonblicket
vi tittar på varandra
när vi smakat på varandras lust
villfarelse i kärlek
mellan hyllorna med gamla klassiker
stod hon naken
naken och med ett ett bultande hjärta
ett slående och pulserande underliv
öppen och avmantlad klitoris
naken och med en vacker klitoris
hon och jag
efteråt
förvillande känsla
kärleksmetamorfosen
i land

————

 

Poesi på puben

 

Hon där

Grön topp

Lite kan man tycka

Tittar intensivt

wish i was

Man kan ju tycka

Om henne

Hon där

Det skulle bli enkelt

Slippa allt det här

Tänk vad alla andra tänker

Armarna i kors

Blir bättre så där

Går fram och vrider upp tiden

Hon mäter med sina händer

Ja precis

Känns bra

 

——

 

Nej inte just nu

Han pussade

När han ställde sig i baren

Öl och drinkar

nu drar jag iväg

Lämnar henne ensam

Hon cyklar försiktigt

Hon som är kvar

Är kvar i sin längtan

Helt sjukt

Borta i måndags

Någon annanstans

Ligger och tar igen sig

Företag som vill väl

Nu är hon här ensam

I sina jaktmarker

Letande efter smekpartner

Könssexuella upplevelser

I nattens månsken

Det var liksom förut

Hon fick hem alla som hon ville

 

—–

 

varenda djävla dag

känns så

alla grejer

Som slår in

När hon vänder på sin kropp

Varje dag

Alltid nån

Varannan vecka

Samtal som tar oss framåt

tankar som vrider o vänder sig

Lovande

Älskande

Sån som hon

 

———

 

tittar på varandra

skrattar lite för mycket

känns lite jobbigt

olika dialekter

samlas och vill älska

hitta sin delningsförälskelse

hon som tittar så vackert

med stora ögon

lätt sinne

framåt

och med kärlek

tittar och undersöker

drömmer om kärleksmöten

möten som helar hennes hjärta

lämnad med längtan kvar

 

———

 

så stor rumpa

vacker o fin

går in på toaletten

kissar ut all öl

älskar med kranen

 

—-

 

 

—-

 

på afterwork med vännerna

dem som inte känner mig

såna som tror på något

bestämmer min självbild

bestämmer

vem jag är

glömmer bort den stora sanningen

den om livet

kärleken

 

——

 

han hade ju det inom sig

kommer du fram

hoppas

kramar o stönar fram

trumpet tittande

besökt

älskad

uppäten av en älskare

förälskad

i det här sällskapet

tyvärr

långt borta

 

—-

 

inga mer grabbar

slutet

där hon står med gylfen neddragen

trosor som är vackra

fin kropp

men något som inte stämmer

lite då o då

hittar hon en som vill känna på hennes kropp

titta o luktat lite

bara lite då o då

somnar med en längtan

ensam med sin vackra kropp

i en för stor säng

 

——

 

 

 

Cafépoesi

—————-

Lite jobbigt att gör rent

Hitta 20 cigarretter från en fest i ett hörn av sovrummet

Vädra ur lakanen från älskaren som följde med hem

Dölja sina spår

Dölja sig själv i hennes sköte

Försvinna

 

——

 

Försvinna in i hennes unga vackra kropp

Smaka på hennes läppar

Känna på hennes vackra och fasta bröst

Titta henne i ögonen

Säga till henne att jag vill älska med henne

Älska

Till jag är utmattad av glädje

Där tårarna runnit klart

 

——-

 

Tittar upp

Blir bedömd

Dömd till längtan

I epicentrum av vackra kroppar

Sitter här ful och frånstötande

 

—–

 

Pretend

liksom

att göra något vackert

som att

dansa

att älska hennes kropp

känna på

ligga sked

sexuella längtansfulla

drömmar

pretend

liksom att vilja

att inte visa

visa att du vill ha hennes

sköte

ditt kön i hennes sköte

 

—–

 

bröst o rumpor

flyger runt mina fingrar

greppar tag

faller och famlar

längtar

lägger mig ensam i min säng

drar för persiennerna

väntar

på att hon ska komma

till mig

och hålla mig

tills jag somnar

slutar gråta

hennes bröst som

jag håller i mina händer

hennes vackra bröst

hennes unga kropp

hennes sexuella åtrå

ridande på min snopp

 

——

 

 

——–

 

när det går sönder

tempot som faller

takterna som suddas ut

stjärten som är insvept i vackra jeans

eller något annat

kanske

utan energi

elegidans

skråmor på min kropp

den där som hållit mig i liv länge nu

den där som faller ihop

i ett fallande tempo

när det inte känns så angeläget längre

hon där som jag vill ha hos mig

vill ta henne hem och älska med henne

suga i mig hennes kropps former

så dem finns kvar i mitt minne

när jag behöver hennes unga vackra bröst

hennes fina rumpa

hennes oskyldiga ögon

vill dra upp hennes gylf

vill se den första blicken av hennes trosor

vill uppleva att ta av henne trosorna

se hennes underliv

hur hennes könshår ser ut

hur hennes könshår är format

få smeka hennes könshår

känna på hennes blygdläppar

slicka henne vacker och fin

varm och med massor av åtrå

 

———-

 

Hon slickar på sin sked

I rosa topp med bara armar

Vacker och med massor av åtrå

Hon har vackert lockigt hår

Hon tittar nyfiket på mig

Får en sån där underbar bekräftelse

Tänker på något vackert

Hon som är så fin

Får min kropp att längta

Längtan

Efter hennes kropp och lockiga hår

Hennes bara armar i mina händer

Smeker henne varm och fin

 

——-

 

hon har fina små bröst

en vacker kropp

underbara ben

en sexuellt laddad stjärt

vackra armar

fina o lena händer

underbar tunga

blöta och fyllda läppar

tunna transparenta kläder

hon har allt som fyller mig med åtrå

 

——-

 

 

——-

 

asvacker

hela garderoben

längtansfulla prinsessor

i vackra bröst

skiner med välformade stjärtar

trosor som vill bli lättade från kroppen

prinsessor på wayne´s

sliskiga prinsar som tittar lite för mycket

längtan som möts

visas upp till beskådning

till köpslående blickar

vad har du i blicken

vad har du innanför underkläderna

är du lika vacker utan kläder

 

—-

 

vi är tre stycken

med laptop o tangentbord

det trendiga caféet i stan har lockat oss

kanske femton snygga unga tjejer

några snygga killar också

någon viktigpetter som vill byta ut sin tallrik

 

—-

 

hennes höfter avtecknar en vacker sensuell båge

där man vill lägga sig ned och sjunka ned

att få sjunka in i hennes vackra kropp

älska henne

ge henne liv

känna hennes hand i min hand

kyssa hennes vackra nacke

varm och het

vibrerande kropp

med mina varma fingrar över hela hennes kropp

sensuellt ta av hennes små trosor

smeka hennes könshår

lägga händerna på hennes höfter

omforma hennes höfter

skjuta hennes höfter närmare mitt pulserande kön

att få träda in i henne

älska henne

älska och bli älskad

få komma i henne

när hon fyller sin kropp med min säd

i den stunden hon ger sig hän åt det kroppsliga

där hon skriker ut sin vällust

 

——

 

när det är kört

vrider och vänder mig

bara

få ta lite till

får gå och köpa

inte jeans

om man tycker om henne

då får man krama om henne

krama henne tills hon blir varm

hon ger mig lite mera

hon gnuggar sin jeansstjärt i mitt knä

hon vet inte riktigt

väntar och lägger handen om hennes höft

där det bor kärlek och längtan

i bågen som är vacker

hon som gnuggar lite mera

hon gnuggar av sina trosor i mitt knä

nu vet hon

 

——-

Om att skriva

Förälskelsen i att skriva omfamnar mig. Het och varm. Möjligheter som tornar upp sig. Lite mera verkligt. Lite vackrare. Gestalter som avlöper sin tid utan motstånd. I en tid där det är tillräckligt. Vackra möten med längtan och berättelser. Sånt som inte vet sin slutliga form. Som inte vet om man ska träda ur det dunkla. Där sådana frågor saknar betydelse. Mitt jag som får ströva fritt och tänka. Forma en tanke och en fråga. Något som bara kan utkristallisera sig i en text. Med meningar och ord huller om buller. Djupdykningar i den egna existensen. Självreflektioner och speglingar i meningar. Sånt som gör mig lite vackrare. Mera hel. Lektioner i kärlek och självömkansvärd dans. Känner hela min ryggrads lycka. Känningar och krusningar över vad jag åstadkommer. Längtan att hitta formen och målet. Det där som kanske bara utkristalliserar sig. Utan plott. Utan dramatik eller dramaturgi. Där glömskans träsk rymmer det onödiga och gör mig till odödlig. Självhärskare och självutlämnad poet i en kontext jag finner trovärdig och önskansvärd. Romantiskt närmande till målet. Säger tack till mina böcker. Över vart dem har fört mig. Att få bestämma betydelsen av tecken och symbol. I textens massa hitta frågor och spekulera i svar. Teckna ned det outtömliga och det utan svar. Dansa runt dess existens och smaka, lukta och känna på salttårar som rinner på kinden ned till läpparna. Med tungan få smaka på saltiga läppar. Drömma det icke uttalade. Ge texten ett liv. Överfört från mitt innersta väsen utan en bestämmande rytmisk reflektion över innehållets essens. Formlös och utan målsättning än att få sjunka djupare in i ett myllrigt inre kroppsligt och själsligt landskap. Att få chans på. Leka och älska. Tumla runt och ge sig hän åt lyckan, drömmar, längtan och åtrå. Formbar och öppet sårbar.